Zidni kalendar Hrvatska Zidni kalendar Nacionalni parkovi Zidni kalendar Planet zemlja Zidni kalendar Jadranska priča Preklopni kalendar Gradovi Preklopni kalendar Obala i more Preklopni kalendar Krajolici Preklopni kalendar Vrtne staze

Notesi

Rokovnici A4 | Rokovnici A5 | Rokovnici B5 | Notesi

Rokovnik B5 - dnevnik	malindi

Notes B5 - ISLAND

Format: B5 17 x 24 cm
Opis: 192 stranice, tisak u sivoj boji
       osobni podaci i ostatak bloka crtovlje
Boja: crvena, crna, plava, bijela, siva
Dotisak: materijal podesan za sitotisak, foliotisak i digitalni tisak
Cijena: 20,90 kn (bez PDV, dotisak nije uračunat u cijenu)

Rokovnik B5 - dnevnik	muskat

Notes A5 - TOTO

Format: B5 17 x 24 cm
Opis: 192 stranice, tisak u sivoj boji
       osobni podaci i ostatak bloka crtovlje
Boja: crvena, crna, t. plava, bijela, srebrna, žuta, zelena, narančasta
Dotisak: materijal podesan za sitotisak, foliotisak i digitalni tisak
Cijena: 19,90 kn (bez PDV, dotisak nije uračunat u cijenu)